Column burgemeester Hoekstra |Weer een jaar voorbij

Westerkwartier - Als u dit stukje leest, zijn de kerstdagen al weer achter de rug en gaan we ons opmaken voor de jaarwisseling.

Alweer is er een jaar voorbij. Het jaar wat sterk in het teken stond van gruwelijkheden. Van Aleppo tot aan een kerstmarkt in Berlijn, wat kunnen mensen elkaar toch veel ellende aandoen. En wat dichter bij huis worden we ook hier in Leek geconfronteerd met gewelddadige overvallen en andere geweldsdelicten. We moeten het komend jaar alle zeilen bijzetten, zowel aan de voorkant om te voorkomen dat, als in de handhaving om te laten zien dat wij het hier niet accepteren dat problemen met geweld opgelost worden. Gelukkig kunnen we de afgelopen jaren wel terugkijken op relatief rustige jaarwisselingen in onze gemeente. Hopelijk kan daar de komende jaarwisseling aan toegevoegd worden. Ik wil u vragen om met uw ‘feestuitingen’ rekenschap met elkaar te houden en vooral niet iets te vernielen. Want als het van uw dorpsgenoten is, dan verbetert dat de onderlinge verhouding niet en als het in de openbare ruimte is, moeten we dat met elkaar weer opbrengen. Dus maak er een gezellig feestje van en laten we nieuwjaarsdag trots terug kunnen kijken op deze jaarwisseling. Er is namelijk al genoeg ellende in de wereld. Goede jaarwisseling gewenst. Mocht u willen reageren, doe dat gerust. Dit kan per post: Postbus 100, 9350 AC Leek of per e-mail: b.hoekstra@leek.nl. Berend Hoekstra, burgemeester van Leek