Nieuw huurbeleid Wold & Waard: huurverlaging voor velen

LEEK - Woningcorporatie Wold & Waard past vanaf 1 maart het huurbeleid aan. Uitgangspunten daarbij zijn het zorgen voor voldoende betaalbare woningen in het Westerkwartier en een goede verhouding tussen de kwaliteit van de woningen en de hoogte van de huur.

Het nieuwe huurbeleid leidt tot een lagere huur bij alle nieuwe verhuringen. Voor meer dan 1000 zittende huurders wordt ook de huidige huur verlaagd. Alle huurders van Wold & Waard hebben hierover een brief ontvangen. Op 1 oktober 2015 is het Woning Waardering Stelsel (WWS) gewijzigd. Het WWS meet de kwaliteit van een huurwoning aan de hand van allerlei kenmerken, zoals woonoppervlak, verwarming, sanitair en keuken en kent daarvoor punten toe. Sinds 1 oktober maakt de gemeentelijke WOZ-waarde ook onderdeel uit van het WWS. Het aantal WWS-punten van een woning bepaalt welke huur een corporatie maximaal (100%) mag vragen. Dit wordt ook wel ‘maximaal redelijke huur’ genoemd. 'Maximaal redelijke huur' Wold & Waard vraagt nergens de ‘maximaal redelijke huur’. Dat is niet nieuw. De huurprijzen liggen gemiddeld op 68,8% van het maximaal redelijke. Dat percentage verschilt per woningtype; voor een vrijstaande woning is de huur 83% van de ‘maximaal redelijke huur’ en voor een tussenwoning 65,5%. Het nieuw huurbeleid betekent voor de woningen van Wold & Waard dat de streefhuur gemiddeld zo’n € 40 lager is dan tot dusver. Mede op aandringen van het Huurdersplatform Westerkwartier is besloten om voor ruim 1000 huurders de maandelijkse huur te verlagen. Dat zijn huurders van woningen waarvan de maandhuur hoger is dan de nieuw berekende streefhuur. Voor de andere huurders verandert de maandhuur niet. Dat zijn de huurders die op dit moment minder huur betalen dan de nieuwe streefhuur. Woningtoewijzing Naast de huuraanpassingen zijn er wijzigingen bij het toewijzen van woningen aan nieuwe huurders. Bij de toewijzing houdt Wold & Waard rekening met de nieuwe regeling in de Woningwet rondom Passend Toewijzen. Deze regeling kijkt naar de huishoudengrootte en het inkomen van de woningzoekende. Die combinatie bepaalt welke maandhuur wel of niet is toegestaan. In de komende twee jaar wordt de leeftijdsgrens voor seniorenwoningen verhoogd van 55 naar 60 jaar. Omdat de huishoudens in het Westerkwartier steeds kleiner worden, komen voortaan ook alleenstaanden en kleine huishoudens in aanmerking voor een gezinswoning. Wold & Waard verhuurt goede en betaalbare woningen in de sociale huursector. De corporatie richt zich daarbij met name op mensen met een lager inkomen of een bijzondere woonvraag. Het gaat niet alleen om het huis, maar ook om het bijdragen aan de woonomgeving. Wold & Waard bezit ongeveer 5.000 woningen in het Westerkwartier van Groningen. Daarmee is het een middelgrote plattelandscorporatie.