Kerk in Grootegast vol met kerststallen

Grootegast - Bijna een jaar geleden kwam Ankie Jellema (72) uit Grootegast op het idee om aan het einde van jaar een kerststallenexpositie te openen in het Witte Kerkje in Grootegast.

Eind vorige week was zij samen met Janneke Gjaltema (40) en een groot aantal andere vrijwilligers druk bezig met het inrichten van de expositie. ,,We hebben een oproep gedaan aan eigenaren van kerststallen om mee te doen aan onze expositie. Over de respons zijn we: dik tevreden." Jellema en Gjaltema zijn lid van de PKN-gemeente Grootegast-Sebaldeburen. ,,Veel inzendingen komen van eigen gemeenteleden, maar ook van een groot aantal mensen van buiten de kerk. In totaal kregen we 25 inzendingen.''

Een van de wanden van de kerk is gevuld met papieren kerststallen die onderdeel zijn van een omvangrijk kerstdiorama dat is verzameld door Fred van der Zwet en Roel den Dulk uit Ferwerd. Het grootste deel van dit diorama staat tot begin januari uitgestald bij de Heilige Landstichting in Nijmegen. Speciaal voor deze expositie stonden zij de papieren kerststallen af aan Grootegast.

Een mevrouw uit Veenklooster zond een kerststal daterend uit 1880 in die zij ooit op de kop tikte in Belgie. Dit exemplaar is geplaatst pal onder de kansel in de kerk. Jan de Vries Wolvega is verwoed kerststallenmaker. Die stalt hij op de zolder van zijn huis. Acht tot negen exemplaren stond hij af voor de expositie in Grootegast.

Sinds eind vorige week is de expositie open die nog duurt tot en met zondag 23 december. Leerlingen van de Jan Kuipersschool in Grootegast bezoeken de expositie donderdag als onderdeel van een kerstwandeling. De expositie is een initiatief van de werkgroep 'Open kerk' van PKN Grootegast-Sebaldeburen. De toegang is gratis.