Nieuw tennispark voor TV De Noord

GROOTEGAST - Nieuwe tennisbanen? Nee, er komt een compleet nieuw terrein voor T.V. de Noord te Grootegast. De tekeningen voor de verbouwing op het huidige tennispark waren klaar, de begroting op papier, de uitnodigingen voor de extra ledenvergadering waren de deur al uit en toen kwam er een telefoontje vanuit het gemeentehuis Grootegast.

En dat telefoontje zette de hele planning van T.V. de Noord op een ander spoor. De leden moesten tijdens de extra ledenvergadering van 12 juli plotseling niet meer beslissen over renovatie van de bestaande banen. Nee er moest beslist worden of het haalbaar was om het hele tennispark te verhuizen naar de Provinciale weg te Doezum, naar sportterrein de Leegens.

Unaniem waren de leden, we gaan voor de monster klus. We gaan kijken of verhuizing mogelijk is. De bouwcommissie moest weer aan de bak en ook nog in een rap tempo, want aan de najaarscompetitie daar zouden de tennissers, in verband met de vernieuwing van de banen, al niet meer deelnemen maar om nu ook de voorjaarscompetitie mis te lopen, dat kan niet.

Voor 15 november moest, op papier, alles geregeld zijn! Weer kwamen de leden bij elkaar om te stemmen voor of tegen de verhuizingsplannen en weer waren ze unaniem voor. Het licht stond op groen, de contracten konden worden opgesteld. Hierdoor gaat woensdag 12 december voor TV De Noord de boeken in als historische dag.

De dag dat de contracten getekend zijn door Harry Waals, hoofd Ruimte van de Gemeente Grootegast, Dhr. Henk Veldhuis, namens aannemer Sweco, en door Job Mol de voorzitter van TV De Noord. En meteen daarna gingen de werknemers van grondverzetbedrijf VOF Wilgenburg los. Binnen een paar uur werden de nieuwe banen al zichtbaar! Naast het graven van de cunetten voor de tennisbanen moeten er ook jeu d’boules-banen uitgegraven worden, want jeu d’boules- vereniging Blief Actief verhuist ook mee naar de nieuwe locatie.

Komende week wordt de drainage en het zandbed neergelegd en daarna krijgt het terrein drie weken rust, opdat het zandbed goed kan inklinken. Het begin is er, maar er zal nog veel werk verzet moeten worden om rond 1 april 2019 op de nieuwe smashcourt banen te kunnen spelen.