Gedenkteken gruwelen Faan

faan - Aan de Fanerweg bij borg Bijma in het vlak bij Zuidhorn gelegen dorp Faan komt een blijvende herinnering aan een historische gebeurtenis uit het jaar 1731.

Rudolph Mepsche, borgheer van Bijma en grietman (rechter) van Oosterdeel Langewold, organiseerde toen een publieke berechting van 22 mannen die van sodomie werden verdacht. Over alle verdachten werd het doodvonnis uitgesproken dat onmiddellijk ook werd uitgevoerd. De mannen werden op boerenwagens naar een executieveld gereden in de buurt van De Gast op de plek van de huidige straat De Bongerd in Zuidhorn. Daar werden zij door verwurging en verbranding omgebracht.

Een jaar of tien geleden rees bij de historische verenigingen van Zuidhorn en Oldekerk het plan om een klein monument op te richten ter herinnering aan de Faanse gruwelen uit de historie. De gemeente Grootegast wees de aanvraag hiertoe indertijd af. Het monument was bedoeld om fietsers en automobilisten de kans te geven even halt te houden. Grootegast vond deze plek aan de Fanerweg hiervoor niet geschikt.

Vijf jaar later is het initiatief met een eenvoudiger plan opnieuw opgepakt. Voor het plaatsen van het historische informatiebord is inmiddels groen licht gekregen van gemeente Grootegast en provincie. Deze week vond in het bijzijn van bestuurders uit Grootegast en Zuidhorn de onthulling plaats. Een groepje zangers uit de omringende dorpen bracht bij die gelegenheid een lied ten gehore.