Kanonschot opent unieke koetsenexpositie

LEEK - Met het afschieten van een kanon heeft Commissaris der Koning René Paas zaterdagmiddag op landgoed Nienoord een unieke jubileumexpositie geopend. Hij werd hiertoe bijgestaan door de kantonniers Herman Muntinga en Derk Boerma. Het nu 60-jarige Nationaal Rijtuigmuseum heeft met medewerking van het Koninklijk Staldepartement uit Den Haag koetsen in bruikleen die er met allure worden tentoongesteld onder het motto: ‘Een leven vol rijtuigen’.

,,Misschien moeten we wel zeggen: een leven vol verhalen”, zo vulde René Paas aan. ,,Als je goed luistert, dan gonst het hier van de verhalen.” Hij herinnerde in de eerste plaats aan jonker Wigbold van Ewsum (1470-1528) die in 1524 het landgoed stichtte en handig was in het aankopen van land voor goed renderende turfwinning. Ook aan het leven van zijn nazaat jonkvrouw Anna van Ewsum (1640-1714) besteedde hij ruim aandacht om vervolgens een sprong te maken naar de tijd waarin koetsen werden verkwanseld. ,,Gesjeesde studenten kochten ze op: het materiaal werd eruit gehaald en de rest werd in de fik gestoken”.

Veel dank is er naar zijn mening dan ook verschuldigd aan de oprichters van het Nationaal Rijtuigmuseum die kostbaar erfgoed wisten te behouden. ,,Een fraaie collectie is overigens geen garantie voor een goed lopend museum”. Hij prees zich dan ook gelukkig met het feit dat er vooral in de laatste jaren, dankzij een tomeloze inzet van directeur drs. Geert Pruiksma, sprake is van veel reuring rond het rijtuigenmuseum. ,,Nienoord bruist weer zo sterk dat je moet denken aan de tijd van Wigbold van Ewsum.”

Naast koetsen zoals de Gala-Berline uit 1839 en een blauwe landauer uit de periode rond 1900 kunt u er de rijk gedecoreerde kostuums bewonderen van koetsiers, bijrijders en lakeien. Aan de ontwikkeling op dit gebied is, aldus kolonel stalmeester Bert Wassenaar, een vitale bijdrage geleverd door Prins Hendrik. Meer informatie: www.museumnienoord.nl.