Formeel afscheid Zuidhorn in feestelijke (lintjes-)sfeer

ZUIDHORN - ,,Een gemeenteraad met een lokale partij heeft Zuidhorn nooit gekend. Dat is best wel bijzonder”, zo memoreerde wethouder Fred Stol maandagavond bij het formele afscheid van de raad.

Vanaf de eerste raad op 11 december 1989 heeft Zuidhorn zeven uiteenlopende gemeenteraden en zeven diverse colleges van b en we gekend. ,,In alle periodes was het CDA de grootste partij en er zijn vier CDA-burgemeesters geweest. Er is nooit een vechtcollege en nooit een vechtraad geweest”, zo verklaarde Stol het ontbreken van een lokale partij.

De 28 jaar van het bestaan noemde René Westerhoff-Dijkinga als woordvoerder namens de laatste raad kort. ,,Maar, het is niet anders”. Hij concludeerde dat Zuidhorn aldoor actieve raadsleden heeft gekend die zich vanuit verschillende achtergronden met de beste bedoelingen voor de gemeenschap hebben ingezet. ,,In 28 jaar hebben we een stabiel bestuur gekend”. Hij stond in dit verband ook stil bij vijf van de in totaal 69 raadsleden die zijn komen te overlijden. Fred Stol bracht nogmaals de grote betekenis van wijlen burgemeester Bert Swart in herinnering.

,,Hij heeft ons ook dichter bij elkaar gebracht”. Stol benadrukte ook dat er in Zuidhorn nooit sprake is geweest van een wethouder die moest aftreden. ,,Er zijn wel twee opgestapt die een sprong naar het ambt van burgemeester hebben gemaakt. Het is hier een kweekvijver van talent.”

Op zijn aandrang mochten enkele raadsleden in slechts één woord aangeven waarop ze trots zijn. ,,Dat we er financieel goed voorstaan”, zo stelde Hans Schipper (ChristenUnie) met ruimte voor eigen inbreng. ,,Wind”, riep Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks). ,,Je kunt dus wel kort zijn”, luidde de repliek die op de lachspieren werkte. Stol haalde zelf het voegen van Midden-Humsterland bij de nieuwe gemeente aan. Daarna overhandigde hij aan elk raadslid een Zuidhornster lintje met een oorkonde om na de bijeenkomst hiermee iemand naar eigen voorkeur te laten opnemen in de ‘Orde van Steun en Toeverlaat’.

Drie raadsleden ontvingen een lintje met Koninklijke waardering voor hun jarenlange inzet: René Westerhoff-Dijkinga (VVD), André Hatzman (PvdA) en Hans Schipper (ChristenUnie). Alle drie zijn vanaf nu lid in de Orde van Oranje-Nassau. Naast hun jarenlange werk voor de raad haalde burgemeester Greetje de Vries-Leggedoor ook andere maatschappelijke functies van hen aan en enkele privégegevens. Dat verliep vlekkeloos, totdat ze de doopceel van Schipper lichtte. ,,Jij bent getrouwd met Yvonne”. Schipper: “Nee, Ineke”. De Vries-Leggedoor: ,,Het staat hier toch echt”. Schipper: ,,Nee, Ineke”. Nadat zijn echtgenote tot hilariteit van de bomvolle raadszaal ging staan en de burgemeester in een humoreske sfeer haar verontschuldigingen aanbood, kon de uitreiking van de lintjes kloek worden voortgezet. Na applaus voor ook de inzet van algemeen directeur en gemeentesecretaris Harrie Koning en een gedicht van kinderdichter Nynke Hogendorp kregen alle raadsleden een aquarel als aandenken. De talrijke aanwezigen werden in de centrale hal vooraf getrakteerd op muziek van het kinderkoor van het Kunstbedrijf Westerkwartier en de band ‘Durk en de Jappies’ onder leiding van Nelleke Diepeveen. Bij het vertrek ontving iedereen een kop en schotel met op het kopje het logo van Zuidhorn.

Door Jelle Raap