Lessenserie Rots en Water op de Woldborg

GROOTEGAST - Alle leerlingen van de eerste klassen van rsg de Borgen de Woldborg in Grootegast nemen dit schooljaar deel aan een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van Rots en Water-lessen op vmbo-leerlingen.

Rots en Water vergroot de communicatie- en sociale vaardigheden van kinderen en jongeren. Ze leren beter om te gaan met sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Afgelopen week zijn de lessen afgesloten en kregen de leerlingen een Rots en Water-certificaat uitgereikt. Tijdens de lessen werd gewerkt aan thema's als zelfvertrouwen, lichaamshouding, zelfbeheersing en reflectie. De leerlingen kregen hiervoor twee extra uren, bovenop het rooster. De lessen werden gegeven in sporthal De Leegens in Doezum. Vier docenten van de Woldborg zijn speciaal opgeleid tot Rots en Water-trainer en bevoegd deze lessen te geven. Naast de lessen zijn er vragenlijsten die de leerlingen, ouders en docenten moeten invullen om de voortgang van de ontwikkeling van de leerlingen te meten. De lessenserie voor klas 1 is door de leerlingen samen met ouders, mentoren en docenten afgesloten met enkele oefeningen en het in ontvangst nemen van een Rots en Water certificaat. In leerjaar twee krijgt de lessenserie een vervolg voor deze leerlingen en zal de Woldborg betrokken blijven bij het onderzoek van de Universiteit van Utrecht. De lessenserie is zeer positief ontvangen door de leerlingen. Een paar reacties van scholieren: Jayden: ,,We zijn een leukere klas geworden door Rots en Water en letten beter op elkaar.” Marjolein: ,,Ik heb geleerd om eerder stop te zeggen als ik het niet meer leuk vind” en Jorien: ,,Ik ben rustiger en tel tot tien voordat ik iets terugzeg als ik boos ben.”