Verzetsgroepen gaswinning groeien ook buiten regio door

WARFSTERMOLEN - Het verzet tegen gaswinning in Groningen en Friesland zwelt aan: van lokaal naar landelijk en van een menigte naar een massa.

De demonstratie zaterdag tegen het toepassen van de frackingmethode bij de NAM-lokatie Warfstermolen kenmerkte zich vooral door strijdbaarheid. Met een nieuwe aardbeving in Groningen in de voorgaande nacht, de 35 ste in 2018 op rij, is hiervoor volgens Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP), alle reden. ,,In heel 2016 waren dat er dertien”.

In het open veld bij de NAM-lokatie hekelde Sandra Beckerman voor ruim tweehonderd demonstranten het afgeven van een nieuwe vergunning voor het winnen van gas op het moment dat de regering een stop afkondigde. ,,De ene hand wordt ons toegestoken en met de andere hand krijgen we een klap, een klap in ons gezicht”. Ze herinnerde aan uitspraken van ouders in Groningen die ronduit stellen dat het geluk van hun kinderen tussen hun vingers door glipt. ,,Het is ongelooflijk triest dat we telkenmale moeten vechten voor iets waarop we gewoon recht hebben: een veilig leven”.

De risico’s voor gaswinning bij Pieterzijl vanuit Warfstermolen zijn volgens wethouder Henk Bakker (GroenLinks) van Zuidhorn groot en vooral onvoorspelbaar. ,,Er is sprake van een enkele breuklijn tussen de gasputten in Grijpskerk en Pieterzijl. De effecten van gaswinning hierop zijn onzeker. Ze zijn nog nooit onderzocht”. Hij zei niet te begrijpen waarom de Gaswet vorig jaar is aangepast om lokale overheden meer invloed te gunnen en er nu geen luisterend oor is. ,,In deze regio zijn we klaar met de gaswinning. We hebben al te lang gehoord dat er geen risico’s zijn. Er is geen vertrouwen meer”.

Met onversneden humor trok Machiel Aarten (SP Friesland) de aandacht. Zijn ‘goedemorgen allemaal’ werd beloond met een goedemorgen groet vanuit de kring toehoorders. ,,Maar, het is helemaal geen goede morgen. We hebben vannacht een aardbeving gehad in ’t Zandt”. In alle ernst vervolgde hij zijn rede waarbij hij het accent legde op de naar zijn zeggen achtduizend kilogram chemicaliȅn die er bij de fracking in Pieterzijl worden aangewend. Desgevraagd vertelde hij dat de omstreden winput 255 miljoen kuub gas bevat met een verwachte omzet van 165 miljoen euro. ,,In 1997 is Warfstermolen ooit uitgeroepen tot het armste dorp in Nederland. In het allerarmste dorp zitten de bewoners nota bene op goud. De regering noemt dit gasveld klein, maar de staatskas wordt alleen al met dit veld gevuld met zesenzestig miljoen”.

Motie

Als Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Groningen kondigde Ankie Voerman een nieuwe motie aan. Een eerdere oproep vanuit Provinciale Staten heeft naar haar mening niet of nauwelijks in het beoogde effect geresulteerd. ,,In grote lijnen zijn we het wel met de provincie en met u eens. We willen de gaswinning niet. Rond de Groninger velden zijn de mensen hier eerst weggelachen en weggehoond, maar ze krijgen wel gelijk. In de gemeente waaronder Pieterzijl valt, zijn nu al duizend schademeldingen binnengekomen.”

Door Jelle Raap