Ruim baan Flinke Pink

LEEK - De alternatieve locatie die is gevonden voor het Pinksterfestival Flinke Pink in Leek blijkt niet op bezwaren te stuiten van omwonenden.

Slechts een handjevol bewoners van de Tolberterstraat kwam vorige week af op een informatiebijeenkomst die was belegd door de gemeente Leek en festivalorganisator Sikko Cazemier. De omwonenden schoven aan de raadstafel van het gemeentehuis zonder het burgemeester Berend Hoekstra die optrad als het gastheer, echt lastig te maken.

Het festival vindt dit jaar plaats op het evenemententerrein aan de Tolbertersstraat tegenover de Rabobank. Gewoonlijk wordt het muziekevenement gehouden op Podium Nienoord. Vanwege een broedend ooievaarspaar in een boom op het landgoed moesten gemeente en organisator twee weken geleden op zoek naar een andere plek. Met name om veiligheidsredenen schermt de organisatie het festivalterrein af met geblindeerd doek. Eén van de buurtbewoonsters die de avond bijwoonde en zelf liefhebster is van muziek, vond dat bezwaarlijk: ,,Vier dagen lang moet ik uitkijken op zwart tentdoek...’’

Volgens de bewoonster gaat het om welgeteld drie woningen wier uitzicht tijdens Pinksteren wordt ontnomen. ,,Kunt u ter hoogte van de drie huizen geen kijkgaten aanbrengen?’’ Ze ving bot bij Cazemier die haar tot zijn spijt moest teleurstellen. Vanwege het genre muziek van die avond verwacht hij het meeste lawaai op de zaterdag. ,,We voldoen aan de normen. Maar aan enige hinder valt niet te ontkomen.’’ Zo erg als tien jaar geleden wordt het niet weer, bezwoer hij op een vraag van aanwonende Rolf Haseloop. Die riep in herinnering: ,,Hoewel het evenement die ene keer plaatsvond op Podium Nienoord trilden de kopjes toen bij ons op de schoorsteenmantel.’’

Door Koos Bijlsma.