Van de paden af door de Petten van Lettelbert

LETTELBERT - Het Groninger Landschap houdt zondag 27 mei in de Lettelberterpetten een plantenexcursie.

De Lettelberterpetten ligt in een oud laagveengebied dat altijd erg nat is geweest. Niet altijd even leuk voor de gebruikers van het gebied, maar het leverde wel een bijzondere natuur op.

Het Groninger Landschap probeert nog steeds de waterstand hoog te houden en de Petten tegen verdroging te beschermen. Onder leiding van gidsen gaat u van de paden af om op bijzondere plekjes bijzondere planten te zien: de holpijp, de waterviolier, de dotterbloem, de wateraardbei en diverse soorten zegges.

De excursie is van twee tot vier uur ‘s middags. Het startpunt is Boerderij de Onlanden, Hooilanden 12, in Lettelbert.