Schuilingcongres Niehove

NIEHOVE - Op woensdag 16 mei wordt in Niehove het Schuilingcongres gehouden.

Dit congres is vernoemd naar Roelof Schuiling (1854- 1936), één van de belangrijkste grondleggers van het aardrijkskunde onderwijs.

De afgelopen twee jaar werd het congres in de omgeving van Annen, de geboorteplaats van Schuiling gehouden. Na de tweede uitvoering heeft de ‘werkgroep organisatie Schuilingcongres’ er voor gekozen om er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken.

Dit jaar is het themagebied het unieke cultuurlandschap Middag-Humsterland.. Het gebied heeft zijn ontstaan en zijn unieke geografische en cultuurhistorische kenmerken te ‘danken’ aan de zeespiegelstijging, die na de ijstijden is ingezet. De karakteristieke eigenschappen van het gebied worden in het ochtendprogramma uiteengezet, maar er wordt ook naar de toekomst gekeken, in verband met de voortgaande zeespiegelstijging en klimaatsverandering

In het ochtendprogramma worden vier presentaties gegeven door deskundigen, die verbonden zijn aan hogeschool Van Hall Larenstein, Rijksuniversiteit Groningen, Waterschap Noorderzijlvest en Noorderweer. De bekende Groninger zanger Harrie Niehof verzorgt rond de pauzes een muzikaal intermezzo. Na de lunch wordt het programma buiten voortgezet onder meer in de vorm een fietsexcursie door het prachtige gebied Middag-Humsterland.

De organisatie van het congres is er van overtuigd, dat het gebied op een gepastem manier in de schijnwerpers komt te staan en de deelnemers geïnformeerd worden over de bijzondere karakteristieken van dit gebied en de mogelijke bedreigingen.