‘Kom uit je kantoor om je te laten zien in de dorpen’

Per 1 januari 2018 gaan de gemeenten Leek, Zuidhorn, Grijpskerk en Marum samen verder als een gemeente. Het Westerkwartier blikt alvast vooruit met allerlei betrokkenen. Deze week: directeur Janneke Klijn van woningcorporatie Wold en Waard,

,,Ik vind vind dat wij als Wold en Waard altijd goed met de vier bestaande gemeenten hebben samengewerkt. Al jaren maken we prestatieafspraken met de gemeenten. In mijn ogen heeft dat altijd goed gewerkt.''

,,Dat was inderdaad minder efficient dan straks het geval is als we nog met een gemeente hebben te maken. Maar efficiency is voor mij niet het enige dat telt. Het gaat vooral om goed inhoud te geven aan ons werk. Wat meer overleg met verschillende functionarissen bij gemeenten neem ik daarbij graag voor lief.''

,,Ik denk dat je er in deze tijd niet meer aan ontkomt gezien de vele taken die op gemeenten afkomen. Wij als corporatie werken natuurlijk ook al veel langer met een ruimer werkgebied. Voordeel van praten met meerdere bestuurders en ambtenaren maakt dat je als corporatie beter weten wat er leeft in dorpen en dergelijke. Dat zie ik nog wel als een opgave: zorgen dat we die voeling met de inwoners houden.''

,,Kom vaak je kantoor uit om je gezicht op alle niveaus in de dorpen te laten zien. Als bestuurders kun je niet zonder vertrouwen. Om dat vertrouwen te bereiken, is het nodig om persoonlijke zichtbaar te zijn. Als mensen je in het gezicht zien, kunnen ze je ook vragen stellen.''

,,Door het kleinschalige karakter van de huidige gemeenten kunnen we elkaar snel en gemakkelijk vinden. Als er wat bijzonders is, bel je elkaar even. Als het nodig is, zit we de volgende ochtend om acht uur al bij elkaar aan tafel. Ik hoop dat dat ook na januari 2019 zo kan blijven. Hoewel ik me realiseer dat er op die ene wethouder straks volkshuisvesting in portefeuille heeft, wel veel afkomt.''