Wie is nou die held van Marum?

MARUM - Afgelopen maand ging SP Westerkwartier in Marum langs de deuren om te horen wat inwoners uit Marum bezighoudt.

Ook stelden ze de prangende vraag: ‘Wie is de held van Marum?’ Die vraag is overduidelijk beantwoord. Aanstaande zaterdag krijgt deze held van Marum de SP Opsteker. De wisselbokaal die jaarlijks wordt uitgereikt. Een symbool om namens de SP waardering uit te spreken voor de wijze waarop mensen zich inzetten voor onze samenleving.

De feestelijke uitreiking vindt plaats in de Heerlijkheid in Marum, zaterdag 26 mei van tien tot twaalf ‘s ochtends door SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman.

Troubadour Moti treedt op deze ochtend. SP’er Niels Rollingswier: “De SP is trots op het feit dat zoveel mensen zich zo inzetten voor hun omgeving. We hopen dat veel mensen een kijkje komen nemen en dat we elkaar kunnen inspireren.”