Raadszaal Leek voor even een café

LEEK - In het kader van de gemeentelijke herindeling gaan de alzheimercafe's in het Westerkwartier het Alzheimercafé Special in de raadszaal van de gemeente Leek houden.

Donderdagavond 31 mei tussen 19:30 - 21:30 is het thema van de avond ''Gemeente Westerkwartier Dementievriendelijk''.

Voor deze avond worden met name beleidsmakers, politici, aanbieders van welzijn en zorg en het plaatselijk bedrijfsleven uitgenodigd. Uiteraard zijn andere belangstellenden ook van harte welkom.

,,Het doel is om met elkaar in gesprek te komen hoe we kunnen komen tot een dementievriendelijke gemeenschap”, aldus Gerard Kosse van het informatieloket De Schutse in Leek.

De avond staat onder leiding van Paul Tameling. Hij interviewt vier personen - werkzaam bij Alzheimer Nederland, SPINN, Team 290 en de gemeente Delfzijl - die ieder op hun eigen terrein werken aan een dementievriendeijke gemeenschap. Daarna vindt er een dialoog plaats en aan het eind van de avond worden de eerste concrete stappen gezet.