Try out Popkoor Leek

LEEK - Op vrijdagavond 25 mei a.s. organiseert Popkoor Leek een try out in de vorm van een openbare repetitie in de kerk van Tolbert, waar iedereen tussen 19.00 uur en 21.15 uur van harte welkom is om te komen luisteren.

De try out is een voorbereiding op het 61 e Muziek- en Zangfestival dat een week later op Schiermonnikoog gehouden wordt. Tijdens het optreden voor een deskundige jury op zaterdag 2 juni in de kerk op Schiermonnikoog moet in ieder geval één nummer a capella gezongen worden. Al wekenlang wordt er door de 42 koorleden ijverig gerepeteerd onder enthousiaste leiding van Corien Hoving-Velzing en onder begeleiding van pianist Erik Luikens. Om dit nieuwe nummer zo mooi mogelijk uit de verf te laten komen, wordt op de laatste repititie stemcoach Ellen Bakker ingeschakeld.

Iedereen die nieuwsgierig is kan langskomen in de kerk in Tolbert. De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten wordt op prijs gesteld.

Voor wie niet kan op 25 mei is er op zaterdagmiddag 29 september een herkansing. Dan treedt het koor op tijdens het Open Air Festival in Grootegast.

Meer info op: www.popkoorleek.nl