Grijpskerk wil bouwen

GRIJPSKERK - SVoorzitter Johan Stevens van de Vereniging van Dorpsbelangen en zijn collega Joke Kraakman van de Dorpscoȍperatie ‘Grijpskerk Verbonden’ trekken eensluidend deze conclusie aan de hand van actuele informatie.

„Bij de huidige ontwikkelplannen, met vijf tot tien nieuwe woningen per jaar, zijn we over een periode van zes tot acht jaar klaar. De vraag overstijgt het aanbod. Voor ons is het dan ook best wel een zorg waar en wanneer de gemeente grond aankoopt”, aldus Johan Stevens. Hij baseert zich hierbij onder meer op een peiling over de woningbehoefte die binnen een enkele maand 171 respondenten opleverde. Van de dorpsbewoners die binnen vijf jaar in eigen dorp willen verhuizen, geven 47 de voorkeur aan een huurwoning, 56 aan een koopwoning en 43 aan een bouwkavel. „Er is dus duidelijk behoefte aan een goede doorstroming op de woningmarkt en daarvan is nu geen sprake”, zegt Stevens. Beiden zijn erg blij met de informatieve avond die zo’n 160 belangstellenden trok. De gemeente lichtte hier de ontwikkelingen toe over onder meer de locatie Meindertsma van Kroonsfeld BV met 28 geplande woningen. Daarnaast wil de gemeente op de locatie Kerkplein 6 met ESBI zeven appartementen verwezenlijken. Voor het gebied bij de Molenstraat, ook in eigendom bij Kroonsfeld BV, zal verder onderzoek meer informatie moeten opleveren. Samen met het gebied van de voormalige Rabobank/SportjeFit zal, na het verhuizen van de sportschool, een aantal van veertig nieuwbouwwoningen binnen bereik komen.

„Globaal genomen kunnen we nu stellen dat de projectontwikkelaars als grondeigenaars de plannen in uitvoering nemen, terwijl we van de gemeente een strategische ontwikkeling mogen verwachten”, zegt Johan.

Met de aanwezigheid van een verhoudingsgewijs groot aantal raadsleden is het politieke signaal volgens zowel Stevens als Kraakman helder afgegeventijdens de drukbezochte bijeenkomst. Afgesproken is ook, met onder meer wethouder Fred Stol, dat de bewoners meer informatie van de gemeente zullen ontvangen. „Dat is al een groot pluspunt voor ons: meer en betere communicatie over de planvorming, want daaraan heeft het nog wel eens geschort”, stelt Kraakman.

Nieuwbouw voor gezinnen met jonge kinderen sprong er met een aantal van 130 ook uit in de enquête. Hierbij speelt volgens Stevens en Kraakman de huidige leegstand van enkele leslokalen bij een basisschool een niet te onderschatten rol. „Wanneer een jong gezin nu een grotere woning wil, wordt zo’n gezin naar bijvoorbeeld Zuidhorn verwezen. Wij hebben hier de voorzieningen, maar die moeten we evenals de middenstand wel overeind kunnen houden. Een goede doorstroming is ook vanuit een breder perspectief van onschatbaar belang voor de leefbaarheid in ons dorp”.

Actuele cijfers onderstrepen in hun optiek dat er meer bestemmingsplannen in ontwikkelingen moeten komen in het volgende decennium. „Honderd respondenten hebben aangekruist dat er een behoefte is aan een vrije kavel. Wat er op nu stapel staat, zijn een aantal inbreidingsplannen naast een herinrichting van de entree aan de Kievitsweg en zo’n 25 extra parkeerplekken bij de Jumbo aan de Schoutstraat. Het is te weinig. We willen als Grijpskerk geen hoofdplaats worden zoals Zuidhorn, maar we willen ook niet krimpen als er meer dan voldoende vraag is. De vraag is er heel nadrukkelijk van zowel jongeren als ouderen. Alleen dat al vergt strategisch denken om een gezonde doorstroming op gang te brengen”, benadrukken beiden.