Volop recreatie in Lutjegast

LUTJEGAST - Lutjegast, een klein dorp in het Groninger land, heeft zeer betrokken inwoners die hard werken aan behoud van de leefbaarheid in het dorp.

De Vereniging Dorpsbelangen nam in 2009 een mooi inititatief wat resulteerde in ‘De Groene Dorpsploats’. Een prachtige plaats waar iedereen, met of zonder beperking, spelend leert, recreëert en ontmoet. Met het nieuwe recreatiegebied wordt een betere verbinding gelegd met het Baakterrein, een prachtig natuurgebied dat wordt gemarkeerd door de Baak: een gigantisch object gemaakt van zwerfkeien.

Ook is er aandacht voor de rijke historie: Lutjegast lag vroeger aan zee en het is de geboorteplaats van Abel Tasman. Bij de inrichting van het gebied spelen Staatsbosbeheer en Stichting voor natuur- en landschapsbeheer in het Zuidelijk Westerkwartier (de Dotterbloem) een belangrijke rol.

Inmiddels is de natuurspeelplaats met behulp van vele vrijwilligers, ondersteunende lokale bedrijven en financiering uit subsidiegelden gerealiseerd. Volgende doel is de aanleg van een pad, van het dorp naar de Groene Dorpsploats. Ook dit wordt nu gerealiseerd, onder andere door subsidiegelden van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied, het loket Gebiedsfonds Westerkwartier, Rabobank, Koninklijke Oosterhof Holman en Wold en Waard. Daarmee wordt het gebied toegankelijk voor iedereen; een grote wens van de inwoners van Lutjegast.

Koninklijke Oosterhof Holman is verantwoordelijk voor de aanleg van het pad. Hiervoor gebruiken ze een in eigen huis ontwikkelde duurzame verharding: Recnastone, bestaande uit gebroken natuursteen. Het product is milieuvriendelijk, 100 procent circulair, onderhoudsarm en zorgt voor blijvende hardheid en stabiliteit.