Het Westerkwartiertje | Niet krampachtig...

In 2019 gaan de gemeenten Leek, Zuidhorn, Grootegast en Marum samen. In deze rubriek blikken we vooruit op deze herindeling. Deze week met de Marumer fractievoorzitter Peter Holsappel (58) die kandidaat-lijsttrekker is voor de ChristenUnie.

Wat maakt u zo geschikt om op te treden als kopman namens uw partij?

,,Ik kan bogen op ruime ervaring. Met de herindeling die ik van meet af heb toegejuicht, gaan we nu een nieuwe fase in. Ik denk van mezelf dat ik het in me heb om van de toekomstige fractie een geheel te maken.''

Kunt u zich vinden in de lijst? De eerste vrouw op de concept-lijst is het Zuidhorner raadslid Arina Havinga op de vijfde plek.

,,Dat vind ik eerlijk gezegd eigenlijk ook wel jammer. Ik ben voor een zo gemengd mogelijk gezelschap. Dit is het werk van de selectiecommissie die een bredere afweging heeft gemaakt. Echt belangrijk vind ik het niet. De ledenvergadering van binnenkort kan nog een andere keuze maken.''

Waarom is herindeling nodig?

,,De fusie van de vier gemeenten maakt het mogelijk om grotere problemen beter aan te pakken. We zijn nu nog te versnipperd. Als voorbeeld noem ik de jeugdzorg. Die moeten we betaalbaar houden en meer aan preventie doen. De herindeling maakt het mogelijk hierin meer eigen keuzes te maken in het Westerkwartier.''

Uw partij hecht aan zondagsrust. Hoe gaat u voorkomen dat winkels in het Westerkwartier straks overal op zondag opengaan?

,,In de gemeente Leek is die mogelijkheid er al. Hoe sterk wij als partij ook hechten aan zondagsrust, draaien we dat niet terug. Ik vind dat we op dit vlak niet krampachtig moeten zijn. Als CU zijn we er niet voor om andere groeperingen in de samenleving regels op te dringen. Gelet op de situatie als in de stad Groningen moeten we ervoor zorgen dat voor inwoners, winkeliers en kerken het 'individuele' recht op zondagsrust gewaarborgd is.''

Lijstduwer Bert Nederveen is beoogd wethouder voor uw partij. Had u zelf geen ambities op dit vlak?

,,De kandidatuur van Nederveen doet mij deugd. Als de CU twee wethouders mag leveren, ben ik beschikbaar. Als oud-aardrijkskundedocent zou ik het liefst onderwerpen willen behartigen als ruimtelijke ordening, beheer leefomgeving en recreatie en toerisme.”

Door Koos Bijlsma