Westerkwartiertje | Graag meer Ellys...

Deze week: teamleider Nico Boele (62) van de beheerseenheid Westerkwartier van Staatsbosbeheer.

Hoe blij bent u met de herindeling in januari?

"Ik zie de herindeling als een grote kans. Als ik naar de huidige gemeente Grootegast kijk, dan zie ik dat het gevoel onder burgers leeft dat in het dorp Grootegast alles kan, terwijl dorpen als Opende en Niekerk er maar wat bij bungelen. Als dat in de nieuwe gemeente gebeurt, zijn de rapen natuurlijk gaar.''

Wat moet de nieuwe gemeente daarom doen?

"Voor de gemeente Westerkwartier is de Snipperij straks even belang als bijvoorbeeld Niezijl. Ik zou willen dat mensen uit de nieuwe gemeente afstappen op dorpen en buurtschappen om ze verleiden tot initiatieven. We weten dat de animo van dorpsbewoners om plaats te nemen in besturen van dorpsbelangen en dergelijke tanende is. Ik ben ervan overtuigd als goeie mensen uit dorpen wat ondersteuning krijgen van de gemeente, er heel wat kan worden bereikt. Ik kom in het Westerkwartier nogal eens mensen tegen die over hun eigen streek zeggen: ''t Is niks en het wordt niks.' Daar ben ik het falikant mee oneens. Of het nu gaat om de Snipperij of Niezijl: in deze dorpen ligt een geschiedenis van bloed, zweet en tranen van een groot aantal achtereenvolgende generaties. Als je daar met respect naar kijkt om er vervolgens wat moois van te maken, heb je goud in handen.''

Hebt u er vertrouwen in dat de nieuwe gemeente dit gaat oppakken?

"Dat heb ik zeker. In Grootegast was jarenlang de praktijk dat B en W twee keer contact hadden met dorpen bij het zogeheten grootoverleg. De rest van het jaar wisten de bestuurders van Grootegast wat goed was voor de dorpen. Dat er uiteindelijk toch een sporthal is gekomen in Opende, is de verdienste van de Opendenaren zelf en nadrukkelijk niet van B en W en gemeenteraad. Gelukkig zie ik de laatste jaren een kentering ten goede. De manier waarop wethouder Elly Pastoor Lutjegast oppept om een masterplan op te stellen dat van Lutjegast een bruisend dorp moet maken, vind ik geweldig. Dankzij haar spreken Lutjegasters straks weer vol trots over hun woonplaats.Met zulke Ellys aan het roer, wordt het Westerkwartier een prachtgemeente.''

Zit er dan geen enkel nadeel aan herindelen?

"Tuurlijk is zo'n opschaling niet alleen een joechijverhaal. De burgemeester woont straks niet meer om de hoek. Tuurlijk is dat jammer. Maar als bestuurders en ambtenaren oog hebben voor de menselijk maat, komt het goed.''

Door Koos Bijlsma.