Wandelen in de Onlanden

LEEK - Op zaterdagmorgen 30 juni organiseert de fractie ‘WaterNatuurlijk’ een wandeling met uitleg door De Onlanden.

De Onlanden is mede door het waterschap Noorderzijlvest ontwikkeld als opvang voor overtollig water. Door het gebied hiervoor aan te passen is er nieuwe natuur ontstaan. Zo komt de otter er al voor en diverse vogels vinden er een plek.

‘WaterNatuurlijk’ heeft bestuurders in het Waterschap die zich sterk maken voor de combinatie van waterberging en natuurontwikkeling en zij willen u graag uitleggen waarom het nodig is om een waterberging te maken waar de natuur ook zijn gang kan gaan. ‘WaterNatuurlijk’ is de groene partij met een blauw hart en de grootste fractie in het waterschapsbestuur. Wim van Boekel is naast fractievoorzitter van ‘WaterNatuurlijk’ ook bestuurslid van ‘Stichting Natuurbelang De Onlanden’ en Wetlandwachter voor dit gebied. Hij zal zaterdagmorgen de rondleiding verzorgen. Ook bestuurslid Carla Alma van ‘WaterNatuurlijk’ is aanwezig om de rol van het waterschap uit te leggen.

Wie mee wil wandelen kan zich opgeven bij tamelingpaul@gmail.com of via 0594 513876. De start is om 9.30 u bij de Onlanderij waar de koffie klaarstaat.