Ouders boos op schoolbestuur Quadraten

MARUM - Ouders van leerlingen van cbs De Bron in Marum zijn boos op het bestuur van scholenstichting Quadraten.

Aanleiding is het besluit van het schoolbestuur om drie groepen van De Bron na de zomervakantie over te plaatsen naar het gebouw van de openbare school De Springplank.

Drie klaslokalen van De Bron moeten worden opgeofferd voor de aanleg van een bypass als onderdeel van het centrumplan in Marum. De sloop van deze lokalen begint over enkele maanden. Om die reden moeten de kinderen elders worden ondergebracht. Omdat in De Springplank zes lokalen leegstaan, verhuizen de leerlingen van De Bron naar het gebouw van de openbare school.

Een groot aantal ouders heeft moeite met deze keus. Zij schrijven in een brief aan de gemeenteraad ooit weloverwogen te hebben gekozen voor christelijk onderwijs. De vrees bestaat dat deze identiteit in gevaar komt in de omgeving van een openbare school.

Het besluit om te kiezen voor overplaatsing van leerlingen schrijven de ouders toe aan de vorming van schoolbestuur Quadraten in januari. Hieronder vallen 35 christelijke en openbare scholen in het Westerkwartier. Volgens de ouders stuurt Quadraten aan op zoveel mogelijk samenwerkingsscholen in de regio. Ze voorzien dat dit ook gaat gebeuren in Marum als De Bron en De Springplank over twee jaar worden ondergebracht in een nieuw te bouwen schoolpand.

In reactie toont directeur-bestuurder Johan Heddema van Quadraten begrip voor de zorg van de ouders. ,,We hebben twee ouderavonden belegd om ons besluit toe te lichten’’, zegt hij. Heddema verzekert dat de christelijke identiteit van De Bron niet in gevaar komt. ,,De drie lokalen dienen als tijdelijke dependance. Het christelijke onderwijs gaat hier straks gewoon door. Ook een deel van het raadhuis had als dependance kunnen dienen.’’

Ook in de nieuw te bouwen brede school blijven De Bron en De Springsplank volgens Heddema gescheiden. ,,Er ligt geen plan om er een samenwerkingsschool van te maken’’, verzekert hij. De Marumer ouders vinden dat Quadraten hen te laat inlichtte over het verhuisplan. Eerder kreeg het schoolbestuur in Boerakker en Lutjegast ook al kritiek op zijn ‘gebrekkige communicatie’. Heddema: ,,Misschien hadden we de ouders in Marum eerder bij de plannen moeten betrekken.’’