Westerkwartiertje | Het Speelkwartier

Deze week: VVD-lijstduwer Rolf de Weijs (70) die woont in Wierumerschouw bij Garnwerd.

Hoe lang bent u al politiek actief bij de VVD?

"Al vanaf 1975 draai ik mee met allerlei activiteiten om de VVD op de kaart te zetten. Van 2007 tot 2010 was ik fractievoorzitter in de gemeenteraad van Winsum."

U stemde bij de volksraadpleging voor indeling van Middag-Humsterland bij het Westerkwartier?

"Tuurlijk! Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Dat dorpen als Feerwerd, Garnwerd en Ezinge bij de herindeling van 25 jaar geleden bij de gemeente Winsum zijn gevoegd, was een historische vergissing die heel terecht per 1 januari wordt rechtgezet. Deze dorpen liggen op het voormalige waddeneiland Middagh. Dit gebied hoort vanouds bij het Westerkwartier. Ik noem het gebied Middagh vaak het speelkwartier van het Westerkwartier.''

Hoezo speelkwartier?

"Op en rond het Reitdiep is op recreatief gebied van alles te beleven. Van de recreatieve voorzieningen waarover wij hier beschikken, maken ook veel inwoners van het Westerkwartier nu al gebruik. De bewoners van dit gebied houden van humor en lol. Dat zie je bijvoorbeeld bij de jaarlijkse Reitdiep zwemtocht en de Braggeltocht. De landbouw in ons gebied is heel anders van karakter dan in de buurt van Winsum. Het Hogeland is een rijk gebied. De opbrengst per hectare is hier veel hoger dan bij ons. Boeren in het gebied Middagh worstelen met een ingewikkeld slotenpatroon. Die beperkingen gaan ten koste van het rendement. Ook de taal die wij hier spreken, sluit aan bij het Westerkwartiers.''

Hoe eervol is voor u het lijstduwerschap bij de VVD?

"Voor mij is dit een eretitel. Natuurlijk hoop ik dat kiezers uit dit gebied mijn naam op 21 november in het stemhokje weten te vinden. Voor mij persoonlijk staat er niet veel op het spel. Ik ben ook actief voor de VVD bij waterschap en provincie. Ook dat is heel belangrijk.''

Hoe kijkt u naar de onrust die bij de VVD in het Westerkwartier is ontstaan nadat enkele fractievoorzitters bij het vaststellen van de kieslijst buiten de boot vielen?

"Tuurlijk is dat niet fijn. Maar ik zeg er liever niet te veel over. Als er iets aan de hand is met kleinkinderen doet een grootouder er verstandig aan er het zwijgen toe te doen."

Door Koos Bijlsma.