Kinderen gooien zaadbommen voor bloemenweide

ZUIDHORN - Kinderen van de Noordster gooiden eerder afgelopen week honderden zelfgemaakte zaadbommen in het gebied van Tussen de Gasten in Zuidhorn. Deze zomer nog zullen uit deze zaadbommen (balletjes van klei/compost/zaden) allerlei soorten bloemen tot bloei komen en ontstaat er een groot bloemenveld.

Dit kleurrijke initiatief is ontstaan vanuit Stichting PlukN tijdens de werksessies voor de nieuwe woonwijk in ontwikkeling: Tussen de Gasten.

Stichting PlukN

René Davans van Stichting PlukN vertelt: “Het lijkt ons geweldig om met de naastgelegen basisscholen en/of buurtbewoners een gedeelte van het gebied in het kader van vergroening en sociale betrokkenheid al dit jaar bloemrijker te maken door het uitstrooien van zaadbommen. Wij hebben sponsoren die de benodigdheden hiervoor willen doneren, zodat honderden kinderen en buurtbewoners duizenden zaadbommen in het grasland kunnen verspreiden en deze zomer de weide er al prachtig bij kan staan. Naast dat dit er fantastisch mooi uitziet, is het ook erg goed voor de bijen en vlinders.”

Varkentjes

Ter voorbereiding op de bloemenweide hebben enkele weken geleden een aantal varkens hun intrede gedaan in het gebied. Dit vijftal heeft zich druk bezig gehouden met het omploegen van de grond. Aanstaande woensdag is het tijd voor stap twee. Samen met kinderen van de basisscholen worden er zaadbommen gemaakt en deze mogen de kinderen vervolgens in het gebied verspreiden. Om het gebied nog natuurinclusiever te maken, is er woensdag ook een insectenhotel geplaatst.

Een innovatieve woonwijk

Met een groot aantal belanghebbende partijen is in vier werksessies samen gewerkt aan de gebiedsvisie voor deze innovatieve woonwijk. Tijdens de sessies bleek al snel dat de gemene deler is dat er binnen het gebied veel groen, water, duurzaamheid en sociale cohesie moet ontstaan.

Uit de werksessies is een concept gebiedsvisie gekomen die nog verder wordt uitgewerkt tot een document voor vaststelling door de gemeenteraad. Projectleider Marjolein van Schoonhoven: “Voor de gemeente is zo’n co-creatieve manier van werken nieuw en spannend, maar door alle belangen bij elkaar te brengen, is er een prachtig resultaat behaald. Ik kan niet wachten tot de eerste woningen worden gebouwd en de contouren ontstaan van een duurzaam woonparadijs.”