Asbest rond nieuwbouw Marum

MARUM - Bewoners van negentien huurhuizen aan de Grote Hoorn in Marum zijn bezorgd nadat ze in hun tuinen op asbestresten zijn gestuit.

Pas sinds enkele weken zijn de nieuwbouwhuizen van woningcorporatie Wold & Waard aan de Grote Hoorn in Marum bewoond. De tuinaanleg bij de woningen laat nog even op zich wachten. De bewoners laten de grond liever onberoerd nadat ze her en der asbestresten hebben aangetroffen.

Bewoner Paul Henk van Sijl, die woont op nummer 33, is ongerust. ,,Een paar weken geleden logeerde onze 7-jarige kleinzoon bij ons. Die speelde op het erf achter ons huis. Toen hadden we het asbest nog niet ontdekt.’’

Zijn buurman Arie Varwijk noemt het schandalig dat de bewoners pas na de oplevering met de asbestresten rond hun huizen zijn geconfronteerd. ,,Een aannemer bouwde onze huizen in opdracht van Wold & Waard. Die kocht op haar beurt de grond van de gemeente. Voordat er wordt gebouwd, hoort de grond toch schoon te zijn?’’

De bewoners vermoeden dat het asbest afkomstig is van de loods van een vroegere timmerfabriek die hier stond. Bij de sloop is indertijd het grootste deel van het asbest in een soort depot ondergebracht dat nu nog wordt omringd door een paar hekken. Dit depot bevindt zich pal achter de woning van Van Sijl.

Manager vastgoed Jan Leistra van Wold & Waard wil dat de asbestresten nog voor de zomervakantie worden verwijderd. ,,We bekijken nog of dat handmatig kan óf dat de grond gezeefd moet worden.’’ Leistra ontkent dat er sprake van direct gevaar voor de volksgezondheid. ,,Als dat het geval was geweest, was de sanering natuurlijk al veel eerder uitgevoerd.’’

Voor het saneren van de asbestresten in het depot achter Grote Hoorn heeft Wold & Waard groen licht nodig van de provincie. ,,De ontheffing die hiervoor nodig is, hebben wij aangevraagd’’, meldt Leistra.

Volgens milieuwethouder Jan Vos (PvdA) waren er vooraf geen aanwijzingen van asbestverontreiniging in de grond. Vos is blij dat Wold & Waard snel werk wil maken van de opruimactiviteiten. De kosten voor de opruimwerkzaamheden rond de woningen komt voor rekening van de woningcorporatie. De kosten sanering van het depot moet de gemeente Marum betalen, zegt Vos.

Door Koos Bijlsma