Gezond klimaat op het Anker Zuidhorn

ZUIDHORN - CBS Het Anker heeft het vignet Gezonde School behaald.

Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers.

Zo zorgen ze voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Onder de Gezonde School vallen verschillende thema’s, zoals sport en beweging, mediawijsheid, voeding, welbevinden en sociale veiligheid.

Het Anker heeft speciale aandacht voor het thema welbevinden en sociale veiligheid, waarvoor we een certificaat hebben ontvangen. Welbevinden is een belangrijke waarde van Het Anker van waaruit ze hun onderwijs organiseren. Ze zijn voortdurend bezig een goed pedagogisch klimaat neer te zetten in de groepen en de school. Een klimaat waarin ze met de kinderen praten en luisteren, hen serieus nemen en het gevoel geven dat een kind ertoe doet. Ze kijken wat ieder kind nodig heeft om zich optimaal en volledig te kunnen ontwikkelen.

Ze hechten veel waarde aan een goed contact met en betrokkenheid van ouders. Overleg met ouders over en met hun kind waarin het welbevinden en de ontwikkeling van het kind besproken wordt. Ouders die helpen bij activiteiten en festiviteiten, het ouderpanel en een vast team van ouders die helpt bij de pleindiensten.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Meer over (het vignet) Gezonde Schoolop www.gezondeschool.nl .