Midwolde vreest weer hinder

MIDWOLDE - Eindelijk verstoken van overlast die twaalf jaar aanhield op de locatie van sloopbedrijf Jager (later Dusseldorp) vrezen inwoners van Midwolde nieuwe hinder.

De vorige eigenaar van het bedrijfspand dat sinds vorig jaar leegstaat, liet grote bulten afval achter na het beëindigen van de activiteiten. De dwangsommen die de gemeente Leek hiervoor oplegde, blijven het inmiddels naar elders vertrokken bedrijf achtervolgen.

Om de impasse te doorbreken, stelde ondernemer Dusseldorp in februari voor op eigen kosten het resterende afval op te ruimen en de grond te saneren. In ruil daarvoor wil hij dat de gemeente meewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor dit terrein. Dat plan moet ruim baan geven aan bijvoorbeeld een transportbedrijf op deze plek.

Op dit moment is de waarde van het bedrijfsperceel nagenoeg nihil nadat de Raad van State tot viermaal toe een afgegeven milieuvergunning voor dit terrein vernietigde. Door te kiezen voor een bedrijfsbestemming categorie 3,2 behoort de komst van bijvoorbeeld een transportbedrijf tot de mogelijkheden.

Buiten de omwonenden uit Midwolde om, maakten de gemeente Leek en Dusseldorp hierover afspraken die ook al op schrift zijn vastgelegd. Dat de buurt de mond niet werd gegund, heeft kwaad bloed gezet in Midwolde. Massaal kwamen dorpsbewoners afgelopen woensdag naar het gemeentehuis om hun onvrede te uiten.

Bij hun twaalf jaar durende strijd tegen Jager/Dusseldorp vonden zij in de gemeente Leek regelmatig een bondgenoot. Dat B en W het achter hun rug om nu op een akkoordje gooiden met Dusseldorp, is voor het dorp onverteerbaar.

Met name wethouder Karin Dekker (GroenLinks, ruimtelijke ordening) heeft het bij de buurtbewoners verbruid. Dekker hield de raadscommissie voor dat zij alles in het werk stelde om de buurt bij het gesprek te betrekken. Het dorp is hierover verbijsterd: ,,De informatie die wij kregen, was eenzijdig. Dit is gezwets.''

Volgens het dorp liet de gemeente zich louter leiden door het belang van Dusseldorp. ,,U nodigt ons aan tafel om te praten over een nieuwe bestemming. Zolang de optie transportbedrijf openstaat, doen wij niet mee. Op een uitnodiging om te helpen bij het graven van ons eigen graf, werken wij niet mee.’’

De boze dorpsbewoners vonden bij nagenoeg alle raadsfracties een willig oor.

Door Koos Bijlsma.