Heirhuys weer winkel én huiskamer

VISVLIET - Met een sleutel in de vorm van een grote vis heeft Lineke de Wind uit Zuidhorn vrijdagavond in Visvliet het Heirhuys officieel geopend.

Vanaf 1971 runde haar man Lammert hier samen met haar een dorpswinkel waar geen nee te koop was. Het pand is nu omgedoopt tot een huiskamerwinkel waar dorpsbewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar opnieuw uiteenlopende artikelen aan de man zullen worden gebracht. Bij het Open Huis noemde voorzitter Jan Hut van de jonge stichting Visvliet Vitaal als voorbeeld een fles Visvlieter wijn die gevangen zit in een speciale constructie. Het idee leverde ook vrijdag direct gesprekstof of, zodat de bezoekers meteen een onderwerp bij de kop konden nemen. Het is aan de dorpsbewoners hoe hun huiskamerwinkel verder uit- en doorgroeit. „Ontmoeten staat hier centraal”, aldus Jan Hut. “Je moet hier niets”.

Het Heirhuys is ook open voor recreanten en toeristen die zo op doorreis verhalen over het dorp en haar bewoners als herinnering mee naar huis kunnen nemen. De stichting die nu een kwart jaar bestaat, is ingenomen met de financiȅle medewerking van de gemeente. „Daarmee is wel de bodem gelegd”.

Ook dankzij een lening van provinciewege kan ze verdere plannen uitwerken. Dorpsbewoners kunnen obligaties a la raison 500 euro aanschaffen die met rente worden terugbetaald. Het bestuur van de stichting wordt geformeerd door voorzitter Jan Hut, penningmeester Albert Jan Bosboom en secretaris Jaap Dijkstra. Ze hebben de woning boven de winkel voor verhuur aangeboden. Inmiddels hebben zich hiervoor twintig kandidaten gemeld waaruit een selectie zal worden gemaakt. Bij het verder uitwerken van de plannen behoort ook de mogelijkheid voor het vestigen van Bed & Breakfast.

Vrijdagavond vormde het Open Huis vooral een historisch moment. Talrijke dorpsbewoners herkenden de sfeer van weleer waarbij er bij binnenkomst aan de rechter kant planken vol drogisterij- artikelen stonden.. „Direct tegenover de deur stond een grote kast met sigaretten. Die kast is er nog steeds en staat nu in de Oudheidkamer. Er was hier geen nee te koop”. Jan Hut diepte uit de historie op dat de familie De Wind als winkelierfamilie maar liefst 124 jaar aan Visvliet verbonden is geweest. Familieleden volgden de heropening van het historische pand, in aanwezigheid van wethouder Bert Nederveen, dan ook met een twinkeling in hun ogen.