Het Westerkwartiertje | Hoge gunfactor

Op 1 januari 2019 gaan de gemeenten Leek, Zuidhorn, Grootegast en Marum samen. In deze rubriek blikken we vooruit op deze herindeling. Deze week: burgemeester Ard van der Tuuk van Grootegast die tot 1 juli voorzitter was van de stuurgroep herindeling.

Zit u met de herindeling op koers? „Dat is zeker het geval. De afgelopen maanden waren wij druk met de vormgeving van de personele organisatie. We hebben een gemeentesecretaris/kwartiermaker aangetrokken en de directeuren en teamleiders/coaches benoemd. Vorige week kregen de medewerkers te horen waar ze worden geplaatst.''

Voor alle zittende ambtenaren van de vier gemeenten is plek? „Gelukkig wel. Trouwens, we hebben iedereen bitterhard nodig om onze ambities omtrent dienstverlening aan de burger waar te maken.''

Wat valt het meest op in de nieuwe ambtelijke organisatie? „We vormen teams die zelf moeten uitvinden waar ze goed in zijn en hoe ze hun krachten willen gaan inzetten.''

Een soort arbeiderszelfbestuur dus? „Ik vind die term gedateerd. Ik zou het zo niet willen noemen. Wat we wel doen, is verantwoordelijkheden diep in de organisatie leggen. We kiezen niet voor een hierarchische aansturing.”

Als voorzitter van de stuurgroep hebt u het stokje overgedragen aan uw Leekster collega Berend Hoekstra. Wat is zijn voornaamste opgave? „De vlucht richting herindeling is tot nu toe prima verlopen. Met zijn allen moeten we nu de landing inzetten. Aan goede voorbereidingen heeft het niet gelegen. Maar wie wel eens een vliegreis maakt, weet: de landing is altijd spannend.''

Kwam u onderweg nog obstakels tegen? „Eerlijk gezegd, kan ik ze niet bedenken. Als een probleem de kop op dreigde te steken, waren we er op tijd bij. Ik vind het heel knap wat de mensen uit de vier gemeenten vrijwel geheel op eigen kracht hier neerzetten, terwijl het gewone werk doorgaat. Ik voorzie een herindeling uit het boekje. Dat het allemaal zo voorspoedig verloopt, is volgens mij te danken aan de volksaard in dit gebied. Ik ben onder de indruk geraakt van de onderlinge gunfactor die in het Westerkwartier echt heel hoog is.''

Koos Bijlsma