Opende alsnog bij Friesland?

OPENDE - Inwoners van Opende moeten de gelegenheid krijgen zich in een referendum uit te spreken over indeling bij Groningen of Friesland.

Dat schrijft de nieuwe lokale partij Sterk Kwartier - onlangs voortgekomen uit de VVD - in haar concept-verkiezingsprogramma. Volgens lijsttrekker Harry Stomphorst leeft dit onderwerp in Opende. Als de dorpsbewoners in meerderheid een referendum willen, overweegt Sterk Westerkwartier hiertoe een initiatiefvoorstel dat wordt ingediend in de nieuwe gemeenteraad. ,,Als andere partijen dit ook willen, kan het referendum er komen.

Stomphorst mikt op een soortgelijke burgerraadpleging als twee jaar geleden plaatsvond in Middag-Humsterland. Bewoners van dit gebied kozen toen in overgrote meerderheid voor indeling bij het Westerkwartier. Wanneer het herindelingsreferendum zou moeten worden uitgeschreven in Opende weet Stomphorst nog niet. Ook het dorp Opende gaat met de rest van de huidige gemeente Grootegast per 1 januari over naar de nieuwe gemeente Westerkwartier. Hiervoor komt de eventuele volksraadpleging die de nieuwe lokale partij wil, uiteraard te laat.

Opende is de bakermat van de concurrerende lokale partij VZ Westerkwartier. VZ-lijsttrekker Ytsen van der Velde noemt het plan voor een herindelingsreferendum in Opende een ‘kansloze missie’. ,,Binnen Plaatselijk Belang zijn in Opende wel eens stemmen opgegaan voor een referendum over dit onderwerp. Maar de neuzen staan hierover niet in een richting. Daardoor is die peiling er tot nu toe niet van gekomen’’, zegt hij.

Koos Bijlsma