Een middag over autisme in Zuidhorn

ZUIDHORN - ZaVie houdt woensdag 19 september een bijeenkomst over autisme in de Gasthorn in Zuidhorn. De organisatie zaVie is een belangenbehartiger voor mensen in de provincie Groningen die zorg, aandacht en ondersteuning nodig hebben.

Wat is autisme? Wat betekent het voor iemand om autisme te hebben, hoe herken je autisme in alle verschijningsvormen en wat hebben mensen met autisme nodig? Op deze vragen wordt dieper ingegaan tijdens de bijeenkomst.

Het autisme netwerk in Groningen geeft invulling aan de middag. Het autismenetwerk is een samenwerkingsverband tussen allerlei organisaties die werken met mensen met autisme. Ellen Diemers (consulent informatie en advies bij het autisme netwerk) en Douwe Wilts (ervaringsdeskundige) vertellen vanuit hun eigen perspectief.

„We hopen dat de bijeenkomst bijdraagt aan begrip en verbeteringen samen met de mensen om wie het gaat”, aldus de de organisatie.

De bijeenkomst is van 14.00 tot 16.00 uur en aanmelden is nodig in verband met het aantal beschikbare plaatsen. Dit kan telefonisch op 050-5713999, vragen naar Jans Bos of via de mail: J.Bos@ggzbelangenplatform.nL