Tour du Boer over natuurinclusieve landbouw

LETTELBERT - Natuurinclusieve landbouw, kan dat ook in de veeteeltgebieden van Groningen? Tijdens een kenniscafé dinsdagavond 18 september, op de boerderij van het Groninger Landschap langs de A7 ter hoogte van Lettelbert, komen na een korte kennisquiz twee sprekers aan het woord.

De eerste spreker is Alex Datema, die naast melkveehouder voorzitter is van collectievenkoepel BoerenNatuur. Hij zit in de besturen van gebiedscollectief Westerkwartier en het waterschap Noorderzijlvest. BoerenNatuur ziet natuurinclusieve landbouw als een instrument in de transitie naar een landbouw die op alle fronten beter rekening houdt met de natuur.

De tweede spreker is Arjen Boer, biologisch melkveehouder in Enumatil. Hij heeft blaarkoppen als dubbeldoelkoeien, een potstalsysteem en eigen vleesverkoop. Arjen vindt het belangrijk dat boeren grondgebonden produceren en worden geholpen meer natuurinclusief te werken.

Hierna gaan we onder leiding van gastheer Peter Roelfsema met elkaar in gesprek, wat leeft er, waar is behoefte aan? De avond begint om half acht en toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Farmwalk

Na vier vooral op akkerbouw gerichte etappes, is Tour du Boer deze week gefocust op weideland. Op woensdagavond 19 september vanaf 20:00 uur, wordt de farmwalk gehouden bij Sicco Oosterhoff in Ezinge. Sicco heeft een gangbaar melkveebedrijf waar hij de koeien dag en nacht buiten heeft. Op zijn bedrijf heeft Sicco een deel plas-dras aangelegd, hij gebruikt natuurland van het Groninger Landschap en hij doet aan weidevogelbeheer. Daarnaast laat Sicco zijn eigen kazen maken in een mobiele kaasmakerij en brengt daarna zelf de kazen rond.

Na een rondleiding met uitleg en ruim de tijd voor vragen sluiten we rond een uur of 10 af met een borrel. Deze excursie is gratis toegankelijk, en primair bedoelt voor boeren. Aanmelden is niet nodig.

Safari op de boerderij

Zaterdagochtend 22 september van 10:00 tot ongeveer 11:30 uur is er een boerderijsafari in het kader van ‘Tour du Boer. Op het bedrijf van Jan en zijn zoon Vincent van Miltenburg in Lettelbert loopt het gezelschap mee. In een firma runt de familie van Miltenburg een melkveehouderij met 80 koeien, 32 ha natuurgrond in samenwerking met het Groninger Landschap, een hectare boomgaard, en veel aandacht voor de natuur en het karakteristieke landschap rond Lettelbert met houtwallen. Jan heeft veel ideeën over kringlooplandbouw, CO2 en water vasthouden en het opwaarderen van humus in de grond.

Wat is hun drijfveer voor deze natuurinclusieve manier van werken? Hoe gaan ze om met verouderde regelgeving omtrent humus? Kom het zien en horen bij Jan en Vincent, in het prachtige Lettelbert.

Deze excursie is gratis en voor iedereen toegankelijk. Aanmelden is niet nodig.