Presentatie van nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier

TOLBERT - In de CazemierBoerderij in Tolbert presenteert de nieuwe Adviesraad sociaal domein Westerkwartier zich aanstaande woensdag 26 september.

Adviesraad geeft de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier adviezen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. De nieuwe gemeente wil inwoners een belangrijke rol geven bij het ontwikkelen van het beleid op deze terreinen, kortweg het ‘sociaal domein’ genoemd. De Adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier.

Voorbereiden

De leden van de Adviesraad zijn, na een sollicitatieprocedure, inmiddels benoemd en bereiden zich voor op hun taak per 1 januari aanstaande. Voorzitter van de nieuwe Adviesraad is Han van der Wijk uit Opende. Daarnaast zijn acht leden benoemd. Rennie van der Wal uit Grijpskerk, Dineke de Boer uit Zuidhorn, David Dolstra uit Marum, Guus Raats uit Leek, Ton Uyttewaal uit Jonkersvaart, Eddy Ramaker uit Tolbert, Ingrid de Bruijn uit Grootegast en Rens Zijlstra uit Zuidhorn vormen met voorzitter Van Wijk de raad.

Later dit jaar vindt nog de invulling van het ‘Platform cliëntparticipatie’ plaats. Dit platform maakt onderdeel uit van de Adviesraad en bestaat uit ‘gebruikers’ van diverse voorzieningen. De benoeming van deze leden moet nog plaatsvinden.

Afscheid

Tijdens de bijeenkomst wordt afscheid genomen van de huidige leden van de vier adviesraden Wmo. Zij hebben zich jarenlang vrijwillig ingezet voor de advisering aan de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn op het gebied van het sociaal domein.