Verzet tegen woonpark Zuidhorn

ZUIDHORN - Bewoners van De Gast en omgeving tekenen protest aan tegen plannen van de gemeente Zuidhorn voor de aanleg van een nieuw woonpark.

Tussen de bestaande De Gast in de oude kern van Zuidhorn en nieuwbouwwijk De Oostergast wil de gemeente ongeveer 120 nieuwe woningen bouwen. Voor dit gebied hebben B en W een visie opgesteld voor, wat genoemd wordt, een experimenteel woon- en leefgebied. Toekomstige bewoners krijgen de vrije hand om hier duurzaam en innovatief te bouwen.

De gemeente ging al meermalen om tafel met de omwonenden, maar slaagde er niet in de ongerustheid bij hen weg te nemen. De buurtbewoners laken het ‘vage karakter’ van de plannen en vrezen aantasting van het groene karakter van dit gebied.

De afgelopen weken zamelden zij protesthandtekeningen in. De lijst is inmiddels door ruim vijftig bezwaarden ondertekend. De buurt pleitte bij de gemeenteraad om de gebiedsvisie in de huidige vorm van tafel te halen.

De omwonenden gingen er tot voor kort vanuit dat dit open gebied, tussen de oude dorpskern en wijk De Oostergast, tot in lengte van jaren onbebouwd zou blijven. Nu de recessie voorbij is, gaan de kavels in wijk De Oostergast als zoete broodjes over de toonbank. Dat is reden voor de gemeente om op zoek te gaan naar een nieuwe plek voor woningbouw. Toen B en W begin dit jaar aankondigden hiervoor het ‘reservegebied’ voor woningbouw tussen De Gast en De Oostergas te willen aanspreken, waren de omwonenden meteen al onaangenaam verrast. Het gebied kent nu nog een agrarische bestemming.

Ondanks de bezwaren vanuit de buurt staat de gemeenteraad positief tegenover de aanleg van het nieuwe woonpark. De raadsfracties droegen B en W wel op eerst nog opnieuw met de omwonenden om de tafel te gaan. De besluitvorming is om die reden uitgesteld tot november.