Definitieve gunning aan Tintengroep

WESTERKWARTIER - De colleges van de vier gemeenten in het Westerkwartier hebben na een aanbestedingsprocedure de opdracht voor het uitvoeren van de basisondersteuning vanaf 1 januari 2019 definitief gegund aan de Tintengroep.

Basisondersteuning bestaat uit verschillende vormen van welzijnswerk zoals maatschappelijk werk, ondersteuning van de mantelzorg, buurtwerk en coördinatie van het vrijwilligerswerk. De Tintengroep zal voor de uitvoering een lokale stichting oprichten.

Op 5 september vond de voorlopige gunning plaats. Voorlopig omdat enerzijds aanbieder Vlechter, die in de dialoogfase is afgevallen, een kort geding had aangespannen. Anderzijds omdat er bij het aanbesteden van een opdracht een verplichte periode van 20 kalenderdagen zit tussen de voorlopige en de daadwerkelijk gunning. Inmiddels zijn beide voorlopigheden van de gunning afgehaald.

Op 18 september heeft de voorzieningenrechter een uitspraak gedaan in het kort geding met Vlechter. De rechter heeft de vorderingen van Vlechter afgewezen en de Westerkwartiergemeenten in het gelijk gesteld. Inmiddels is ook duidelijk dat geen van de afgevallen partijen in de inschrijvingsfase, binnen de 20 kalenderdagen na voorlopige gunning, bezwaar maakt. Hiermee is de definitieve gunning aan de Tintengroep een feit.

Introductie Tintengroep

Hoewel Tinten de opdracht heeft gekregen om de aanwezige kennis en ervaring van de huidige welzijnsorganisaties zoveel mogelijk over te nemen, zijn zij als werkgever en als aanbieder nieuw in het Westerkwartier. Samen met de gemeenten zal een zorgvuldig implementatietraject worden doorlopen. Onderdeel hiervan is een openbare introductiebijeenkomst in oktober. Tijdens deze bijeenkomst, waarin de Tintengroep wordt geïntroduceerd, vindt ook de officiële ondertekening van het contract plaats.

De vier colleges en betrokken medewerkers realiseren zich dat bovenstaande uitkomst grote gevolgen heeft voor de huidige welzijnsorganisaties, hun medewerkers en betrokken vrijwilligers(netwerken). De lokale stichting van de Tintengroep zal dan ook snel verbinding met hen zoeken om de continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen.

Henk Kosmeijer, burgemeester van Marum, namens de vier colleges: ”De impact is groot en daarom zien wij er de komende maanden ook op toe dat de overgang van de basisondersteuning in het Westerkwartier soepel en op een zorgvuldige wijze verloopt.”