Initiatief voor nieuw dorpshuis Doezum

DOEZUM - Op 18 september jl. tekenden de Protestantse Gemeente Doezum en stichting Dorpshuis Doezum een intentieovereenkomst.

In deze overeenkomst is opgenomen dat de kerk door de Protestantse gemeente voor een symbolisch bedrag van €1,- wordt overgedaan aan de stichting Dorpshuis Doezum. Met deze overeenkomst is de grondslag gelegd voor het bouwen aan het nieuwe Dorpshuis in Doezum. In Doezum is er momenteel gebrek aan een ruimte waar het dorp bijeen kan komen. Met het te realiseren Dorpshuis hoopt het dorp de leefbaarheid weer op te krikken naar het niveau dat het hoort te zijn.