Mooi buurtfeest Evertswijk Zevenhuizen

ZEVENHUIZEN - Zevenhuizen kent een rijk verenigingsleven. Van oudsher zijn er ook diverse buurtverenigingen.

Op 13 oktober 1993 werd de Buurtvereniging Evertswijk opgericht. De bewoners van de Evertswijk organiseerden daarvoor al wel diverse evenementen, maar zij hebben zich destijds officieel verenigd om gezamenlijk bij de gemeente Leek te pleiten voor een opknapbeurt van de Evertswijk. Er waren dorpsvernieuwingsgelden beschikbaar en de buurtvereniging meende aanspraak te kunnen maken op deze gelden voor het aanleggen van een veilig voetgangersgebied op de plaats waar tot dan een modderige berm lag. Het nieuw gevormde bestuur bezocht alle gemeenteraads fracties en commissievergaderingen en het verzoek werd gehonoreerd. De Evertswijk ligt er nu al vele jaren prachtig bij. De buurtvereniging hield zich vervolgens bezig met het organiseren van uitjes voor de jeugd en volwassenen, voor een jaarlijks nieuwjaarsbuffet, versiering van de wijk gedurende de feestdagen en de feestweek, opmaak van versierde wagens, aandacht voor lief en leed van de bewoners en nog diverse andere zaken.

De buurtvereniging bestaat nu 25 jaar. Reden voor een feest. De gemeente gaf een bijdrage voor de organisatie daarvan. Alle bewoners werden uitgenodigd in een feesttent op de wijk voor een feestelijk en muzikaal omlijst buffet. Het werd een mooie middag en avond. Jong en oud was aanwezig. De jongste was 3 maanden oud en de oudste 88 jaar! Op een scherm werden oude nostalgische plaatjes en filmpjes getoond van Zevenhuizen en de Evertswijk. Herinneringen werden opgehaald. Na een gezellig samenzijn werd het buffet geopend. De muziek werd verzorgd door Leo Klok en naarmate de avond vorderde werd de muziek luider en kwamen de voeten los. Een geslaagd feest!