Ergernis in nieuwe wijk

ZUIDHORN - Er heerst onvrede onder een aantal bewoners van nieuwbouwwijk De Oostergast over het handelen van de gemeente Zuidhorn.

Dat signaleerde D66-raadslid Harrie Rutgers vorige week tijdens de raadsvergadering. Bewoners van met name de Electrastraat en Ranastraat zijn volgens hem ontevreden over de gebrekkige communicatie van de gemeente omtrent de aanleg van twee diepe sloten en heggen op grond van de huiseigenaren.

Volgens Rutgers is de buurt te laat ingelicht over de werkzaamheden. De huiseigenaren troffen op eigen erf voorzieningen voor de afwatering van hun percelen. Achteraf hadden zij het geld dat hieraan is besteed, in eigen zak kunnen houden, aldus Rutgers. Het raadslid bracht nog wel een nuance aan door te zeggen. ,,Wij spraken ook met wijkbewoners die wél tevreden zijn. Maar om voldoende geïnformeerd te zijn, moesten zij steeds zélf contact opnemen met de gemeente.’’ Volgens Rutgers verdient de gang van zaken geen schoonheidsprijs.

Dit werd bestreden door CDA-wethouder Fred Stol. Volgens hem zijn de sloten gegraven en de heggen geplant conform de tekeningen waarover de bewoners beschikken. De gemeente heeft in de ogen van de wethouder de verkoopwaarden nageleefd. Stol toonde zich wel bereid met de buurtbewoners in gesprek te gaan over de klachten.

D66 roerde ook nog de noodverlichting aan in de Electrastraat die lang op zich laat wachten. Volgens Stol ligt dit aan de lange levertijd. Hij deed de toezegging: ,,Over drie weken wordt de noodverlichting geplaatst.’’