Gezellig samen bewegen met je peuter of dreumes

GROOTEGAST - Vanaf vrijdag 16 november kan je samen met je dreumes of peuter bewegen bij GSV Let's Move Grootegast-Lutjegast.

Tijdens de Ouder en kindlessen leren de kinderen spelenderwijs op zowel motorisch, sociaal en cognitief (taalgebied) diverse vaardigheden. De beweeglessen zijn samen met de (groot)ouder(s). En tijdens deze lessen staat bewegen, spelen, ontdekken, dansen, plezier en ontspannen centraal. Maar ook ontmoeten, contacten opdoen, ervaring en informatie uitwisselen met andere (groot)ouders en opvoeders.

Kinderen moeten al wel kunnen lopen om aan de lessen deel te nemen.

De lessen worden gegeven door Ina Manakane-Vegelin, een ervaren trainster op het gebied van gym/turnen en dansen. De lessen zijn in het dorpshuis 't Kompas in Lutjegast, achteringang van 10.00 – 10.45 uur.

De lessen zijn om de week. Wil je graag met jouw kind mee doen, opgeven kan via het mailadres info@gsvletsmove.nl.