Stimuleringsprijs van Autisme Netwerk Groningen uitgereikt

GRONINGEN - De faculteit der Letteren van Rijksuniversiteit Groningen heeft de Stimuleringsprijs Autisme Netwerk Groningen (ANG) gewonnen.

Meedoen in de samenleving is voor mensen met autisme niet altijd vanzelfsprekend. Echter, met het scheppen van de juiste voorwaarden is heel veel mogelijk. Dat draagt bij aan meer meedoen, meer welzijn en het optimaal benutten van talenten van mensen met autisme. Het ANG wil initiatieven of organisaties die zich hiermee op een positieve manier onderscheiden en daarmee een voorbeeld zijn voor anderen in het zonnetje zetten met de Award Stimuleringsprijs.

Het Autisme Netwerk Groningen (ANG) reikte deze week de Award Stimuleringsprijs uit aan de Faculteit der Letteren van de RUG, in het bijzonder aan de studieadviseur mevrouw A. Westra.

De jury waardeert de vanzelfsprekende manier waarop mevrouw Westra inzet toont om op maat voorwaarden te scheppen, zodat iemand met autisme mee kan doen in een reguliere onderwijssituatie. Normaal waar mogelijk, aangepast waar nodig.

De jury is lovend over het feit dat geschikte en noodzakelijke aanpassingen bij de faculteit niet gezien worden als een gunst, maar als een recht van de student.

Op gebied van passend onderwijs voor leerlingen en studenten met autisme is er nog een wereld te winnen. „De Faculteit der Letteren en in het bijzonder mevrouw Westra is een mooi voorbeeld voor veel andere organisaties en onderwijssettingen”, aldus de jury.

Naast de Faculteit der Letteren waren Iets Drinken, NVA Jongeren, Script en de Intensieve behandelgroep van het MKD van Elker voorgedragen.

Manifest Autismevriendelijke Provincie

Tijdens de uitreiking ondertekenden wethouders Laura Broekhuizen (Oldambt) en Harrie Brunen (Westerwolde) als eerste het manifest autismevriendelijke provincie.

Een provincie waar kinderen en volwassenen met autisme op alle levensterreinen binnen hun eigen mogelijkheden gelijkwaardig en volwaardig mee kunnen doen en waar nodig maatwerkondersteuning krijgen. Het ANG wil met het manifest zoveel mogelijk mensen en organisaties bereiken om deze missie te onderschrijven en de impact van de visie en werkwijze te vergroten.

Met de gemeenten Oldambt en Westerwolde werkt het ANG momenteel samen binnen de proeftuin Autisme ‘Kijken hoe het kan’. Hierin werken professionals vanuit alle levensterreinen en ervaringsdeskundigen samen. De winst wordt daarbij vooral behaald door korte lijnen tussen professionals, door goede samenwerking tussen de betrokken partijen vanuit alle levensterreinen, maar bovenal door de beschikbaarheid van ervaringsdeskundigen. Beide gemeenten zetten zich daarmee in om een autismevriendelijke gemeenten te zijn.