‘Drijfzand dreigt voor mfc’

LEEK/ZEVENHUIZEN - Inwoners van Zevenhuizen zijn niet gerust of de door Leekster bestuurders toegezegde 2,5 miljoen voor het felbegeerde multifunctioneel centrum in hun dorp, er daadwerkelijk komt.

Eind volgende maand gaat Leek op in het Westerkwartier. De nieuwe gemeente gaat van start met een tekort van bijna 4 miljoen euro dat in 2019, 2020 en 2021 moet worden opgehoest. Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven in het sociaal domein (jeugdzorg en dergelijke).

De aan Zevenhuizen al meermalen toegezegde 2,5 miljoen voor het mfc blijkt in de meerjarenbegroting niet verwerkt. Tegenover een volgepakte tribune verzekerde wethouder Hans Morssink (CDA, financiën) vorige week dat de intentie vanuit Leek nog steeds is om dit geld voor Zevenhuizen vrij te maken. Maar zelf gaat Morssink er binnenkort niet meer over. Na 1 januari moet Zevenhuizen met de nieuwe gemeente zaken doen.

De Zevenhuisters hadden stilletjes de hoop dat de zaak nog dit jaar met de ‘eigen’ bestuurders beklonken had kunnen worden. Hun plannen zijn inmiddels op een haar na gevild. Gesprekken met mogelijke aannemers hebben al plaatsgevonden. ,,Onze verwachting is dat de bouw voor 3,6 miljoen valt te fiksen’’, zei mede-initiatiefnemer Richard Kobes. Naast de 2,5 miljoen van de gemeente legt Zevenhuizen de resterende 1,1 miljoen op tafel in de vorm van zelfwerkzaamheid en het houden van inzamelingsacties.

Dat de subsidie van de gemeente nog niet op de plank ligt, heeft een reden. ,,Dat kan pas als er een compleet plan op tafel ligt’’, zei Morssink. Hij werd hierin gesteund door CDA, GroenLinks en D66. De fracties van PvdA, VVD en ChristenUnie daarentegen waren uitermate kritisch. ,,In de financiële stukken van het Westerkwartier mis ik de fundering van het mfc. Drijfzand dreigt’’, waarschuwde Koos Siegers (CU).

Voorafgaand aan het debat verspreidde muziekkorps Concordia vrolijke klanken. Ook andere toekomstige gebruikers van het mfc gaven acte de presence. Toch ging de delegatie uit Zevenhuizen na afloop teleurgesteld opgewekt naar huis. Maar stoppen met de plannenmakerij en opgeven? Dat komt in het woordenboek van Zevenhuisters niet voor.