Zorg om sluiting huisartsenposten

GRONINGEN/LEEK - Mensen kunnen de hele dag ziek worden, maar kunnen slechts een beperkt deel van de dag terecht bij hun huisarts. 's Avonds en 's nachts moet men naar de huisartsenpost voor spoedeisende zorg. Je zou verwachten dat in elke plaats van enige omvang een dergelijk post bestaat. Dat is lang niet het geval, sterker nog, de dienstverlening van de huisartsenposten in de provincie Groningen staat onder druk. Voor GroenLinks aanleiding hierover schriftelijke vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten.

De Huisartsenposten in Winsum en Hoogezand worden gesloten, terwijl in Delfzijl en Leek de openingstijden worden beperkt. Steeds vaker zullen patiënten vanuit de regio verder moeten reizen naar bijvoorbeeld de stad Groningen voor acute huisartsenzorg. GroenLinks Statenlid Hendri Meendering vindt dit ongewenst: „Acute zorg moet in de nabijheid van mensen aanwezig zijn. Dat een huisartsenpost gekoppeld word aan een ziekenhuis is prima, maar als er geen ziekenhuis in de buurt is moeten er voldoende huisartsenposten zijn, ook tijdens de avond- en weekenduren”.

Door de sluiting van de huisartsenposten en beperking van openingstijden komt de zorg in de regio steeds meer onder druk te staan. Naast de problematiek met de huisartsenposten doelt GroenLinks ook op de recente sluiting van de afdeling verloskunde bij het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal.

GroenLinks wil van het provinciebestuur weten op welke wijze de provincie invloed kan uitoefenen op besluitvorming bij de doktersdienst Groningen en of de provincie betrokken is geweest bij de planvorming van de doktersdienst, die heeft geleid tot sluiting van de posten in Winsum en Hoogezand.