Leer schedels herkennen van de Schedelspecialist

TOLBERT - Jan Wermink-Vos, beter bekend als de Schedelspecialist, komt 0p donderdag 22 november een avond verzorgen over schedels van diverse dieren in Tolbert.

De avond duurt van 19.30 uur tot 22.00 uur en vindt plaats in OBS de Beelen. Tijdens de lezing komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals wetgeving, schoonmaken, schedels van zoogdieren. Ook worden vogelschedels even kort aangestipt.

De avond begint met een presentatie, maar de meeste tijd wordt besteed aan het puzzelen/uitzoeken welke schedel bij welk dier hoort. Belangstellenden leren deze avond onder meer hoe je schedels van zoogdieren kunt herkennen en op naam kunt brengen.

Na afloop is er gelegenheid eigen meegebrachte schedels te bespreken. Opgave vooraf is vereist omdat er in het practicumdeel plek is voor maximaal 25 deelnemers. Opgave kan via info.ivnleeknietap@gmail.com