Zuidhorn in de fout met sloot

ZUIDHORN - De gemeente Zuidhorn heeft illegaal gehandeld door bij nieuwbouwwijk De Oostergast een sloot te graven zonder hiervoor vergunning aan te vragen.

De sloot is gegraven vlak bij een uitloper van De Gast, die cultuurhistorisch van waarde is. ,,Dat hebben we ons niet gerealiseerd. In dit geval hadden we vergunning moeten aanvragen’’, zegt wethouder Fred Stol (CDA). In het kader van de vergunningaanvraag wordt archeologisch onderzoek verricht. Dit onderzoek is uitgebleven. Stol: ,,Na vragen van buurtbewoners aan De Nieuwe Gast zijn we erin gedoken en is ons gebleken dat we als gemeente in gebreke zijn gebleven. In een brief aan de bewoners geven we dit ruiterlijk toe.’’

Stol belooft dat dit archeologisch onderzoek er alsnog komt. Aan een extern adviesbureau is inmiddels opdracht verstrekt. Grootste vraag is volgens de wethouder of het reliëf van De Gast is aangetast door het graven van de sloot. Achteraf dit eventueel herstellen is lastig, beseft hij. ,,Een kilometer verderop ligt de nieuwe tunnel in de Friesestraatweg. Die tunnel tast het reliëf ook aan. De provincie heeft dit opgelost door compenserende maatregelen: het aanbrengen van glooiingen in het landschap nabij de tunnel.’’

Nadat de fout was ontdekt, verrichtte de gemeente zelf onlangs enig archeologisch onderzoek. Stol: ,,Bij een steekproef bleek dat geen archeologische vondsten zijn aangetroffen in de vorm van bijvoorbeeld aardewerk. Ook een leef- en wierdenlaag is niet gevonden. Dat kan erop wijzen dat hier in het verleden geen bewoning plaatsvond.’’ VVD-raadslid Geertje Dijkstra-Jacobi stelde tijdens de raadsvergadering van vorige week negen kritische vragen over de kwestie die door de wethouder werden beantwoord.