Gedachtenisdienst in Ontmoetingskerk Marum

MARUM - Op zondagochtend 25 november wordt er in de Ontmoetingskerk aan de Kruisweg de jaarlijkse gedachtenisdienst gehouden. Alle gemeenteleden, die het afgelopen jaar zijn overleden, worden dan herdacht.

In aansluiting daarop is er van 15.00-17.00 uur Open kerk in de Romaanse Kerk aan de Noorderringweg. Ook dit jaar wordt er aan dorpsgenoten en gemeenteleden, de gelegenheid geboden hun dierbaren die zijn overleden te gedenken. Iedereen, kerkelijk of niet-kerkelijk, die daar behoefte aan heeft is welkom. Er is gelegenheid om een kaars aan te steken voor de overledene. Er klinkt meditatieve muziek en de leden van het pastorale team zijn aanwezig voor een eventueel gesprek