Rsg de Borgen en gemeente Leek willen nieuwbouw

LEEK - De directie van rsg de Borgen en het college van Leek vinden dat nieuwbouw de beste optie is.

De scholengemeenschap heeft een onderzoeksrapport laten opstellen om de huisvestingsstrategie te bepalen. De conclusie uit het rapport is, dat nieuwbouw in alle opzichten een betere optie is dan renovatie van de huidige schoolgebouwen.

De voorkeur gaat uit naar een campus aan de Waezenburglaan, aangezien daar een onderwijsbestemming is, met een centrale ligging en voldoende ruimte.

Het schoolbestuur legt jaarlijks veel toe op de exploitatie van de gedateerde en bijna afgeschreven gebouwen. it het rapport komt naar voren dat het enerzijds lastig is de gebouwen aan te passen aan de huidige onderwijs- en duurzaamheidseisen en ook zou renovatie erg kostbaar zijn.

Door nieuwbouw kan er een compacte en flexibele huisvesting worden gerealiseerd, passend bij de verwachte leerlingenaantallen voor de komende decennia.

In 2019 is een voorbereidingskrediet van € 200.000,- beschikbaar om een bouwplan op te stellen. De investering die nodig is voor nieuwbouw met sportzalen, sloop van de oude gebouwen en tijdelijke huisvesting bedraagt ongeveer 38 miljoen euro. Het is aan het nieuwe gemeentebestuur van het Westerkwartier om te bepalen of en wanneer nieuwbouw te realiseren is.