‘Nieuwbouw te duur’

leek - Leek Binnen de politiek van Leek is woede gerezen over het nieuwbouwplan van regionale scholengemeenschap de Borgen dat vorige week daags voor de raadsverkiezingen door B en W is gepresenteerd.

Dit plan gaat uit van sloop van de bestaande schoolgebouwen voor 2500 leerlingen, waarvoor complete nieuwbouw in de plaats moet komen. Hiermee is in totaal een slordige 38 miljoen euro gemoeid.

De schoolleiding van rsg de Borgen heeft een duidelijke voorkeur voor nieuwbouw. B en W van de gemeente Leek onderschrijven nut en noodzaak van nieuwbouw, meldde onderwijswethouder Ben Plandsoen (PvdA) dinsdag namens het college.

Fractievoorzitter Koos Siegers (ChristenUnie) toonde zich hierover hogelijk verbaasd. Volgens hem is een deel van het gebouwencomplex nog helemaal niet verouderd. In zijn ogen kan met gedeeltelijke nieuwbouw in combinatie met gedeeltelijke renovatie worden volstaan. ,,Zo’n plan komt 10 miljoen goedkoper uit dan complete nieuwbouw’’, zegt hij.

Siegers voorziet dat de nieuwe gemeente Westerkwartier, die in januari ontstaat, de komende jaren financieel niet in staat is om de hoge investering voor nieuwbouw op tafel te leggen. Hij snapt niet wat B en W van Leek ertoe heeft bewogen om vlak voor de herindeling dit peperdure konijn nog snel even uit de hoge hoed te toveren.

In reactie wijst wethouder Hans Morssink (CDA) van financien erop dat de leiding van rsg de Borger nadrukkelijk opteert voor de bouw van een compleet nieuw scholencomplex in Leek. Morssink: ,,In die richting van denken kunnen wij ons als B en W vinden. Dat standpunt gaan wij vanuit Leek overbrengen aan de nieuwe gemeente Westerkwartier. Die moet hierover uiteindelijk de knoop doorhakken.’’

Voordeel van nieuwbouw is volgens Morssink dat de kapitaalslasten die de gemeente moet betalen, over meer jaren kan worden uitgesmeerd. gemeente..