Iraanse Saeideh Jabani met kunstlezing in Zuidhorn

ZUIDHORN - Op zondag 2 december zal Saeideh Jabani in het Cultureel Centrum van Zuidhorn een lezing houden. Saeideh is een jonge vrouw die gevlucht is uit Iran.

In Iran deed ze de kunstacademie met Karamische vormgeving als hoofdvak en studeerde ze Kunstgeschiedenis op de universiteit. In Nederland wilde ze ze snel mogelijk deel uitmaken van de samenleving en pakte hier de studie op de Kunstacademie op, waarna ze verder studeerde aan de Academie voor Architectuur in Groningen.

In haar lezing vertelt ze over haar vakgebied en wat de grote verschillen zijn tussen het studeren op de Kunstacademie in Iran en Nederland. Maar ook over de verschillen in vormgeving, architectuur en cultuur. En ook hoe haar evaring was om vrouw te zijn in Iran en hoe zij dit nu in Nederland ervaart. De verschillen in opvatting hoe je kunstenaar wordt in Iran en Nederland zijn zeer groot. Waar je in Iran een decennia lang vastgesteld patroon in vormgeving en onderwijs moet volgen waar je je aan moet houden word je in Nederland sterk gemotiveerd om zelf inzichten te ontwikkelen om juist af te kunnen wijken van gestelde patronen. Bouwkunst is gebaseerd op het verleden en daar moet aan gehouden worden, terwijl hier in Nederland gezocht wordt naar nieuwe vormen. Ook het ‘vrouw zijn’ is in Iran aan strikte regels gebonden. Zo kwam ze pas met mannen in contact toen ze op de universiteit ging studeren, waar de scheiding tussen man en vrouw streng nageleefd werd.

Iran is 47 keer zo groot als Nederland. Het is een misverstand dat in heel Iran dezelfde taal gesproken wordt. Het land meet maximaal 1.400 bij 1.400 kilometer, alhoewel de grootste afstand diagonaal is, circa 2.300 kilometer vanaf het noordwesten naar het zuidoosten. Iran is hiermee een groot land, het 17e grootste land ter wereld qua landoppervlak. De verschillen in cultuur zijn derhalve ook groot.

Aanstaande zondag vanaf 14:00 uur vertelt Saeideh Jabani meer over Iran. Kosten: 5 euro.