Onderwijs gaat door met succesvolle aanpak spitsmijdingen

WESTERKWARTIER - Als het gaat om onderwijs en bereikbaarheid loopt Groningen voorop in Nederland. Vijf mbo-locaties hebben in het afgelopen schooljaar hun roosters aangepast en halen daarmee bijna 1.000 leerlingen per dag uit de ochtendspits.

Dat is 5% van het aantal leerlingen en studenten dat dagelijks met het OV naar de stad reist. Daarnaast zijn twee voor Nederland unieke experimenten uitgevoerd met de OV-studentenkaart. Met steun van het ministerie van IenW gaan de scholen de komende jaren door met de succesvolle projecten.

De mbo-scholen Alfa-college, Noorderpoort en Terra hebben veel spitsmijdingen gerealiseerd door hun leerlingen na 9.00 uur te laten beginnen. Groningen zette met succes projecten op om studenten buiten de OV-spits te houden.

Deelnemende studenten kregen het afgelopen studiejaar de mogelijkheid om hun OV-weekkaart in te ruilen voor een speciale OV-weekendkaart waarmee door de weeks gratis buiten de ochtendspits kon worden gereisd en gratis in het weekend, uniek in Nederland. Studenten die buiten de stad wonen konden er ook voor kiezen hun OV-weekkaart in te ruilen voor een e-bike met OV-weekendkaart. Uit deze twee experimenten blijkt dat deelnemende studenten hun reisgedrag aanpassen bij een aantrekkelijk alternatief: Meer dan 90% van de deelnemers aan de experimenten waren positief en zouden graag zien dat ze hier ook de komende jaren gebruik van kunnen blijven maken.