‘Aduard is geen Bourtange’

ADUARD - Het asfalt in de Burgemeester Seinenstraat in de kom van Aduard maakt medio volgend jaar mogelijk plaats voor klinkers.

De gemeente Zuidhorn wil hiermee recht doen aan het historische karakter van het kloosterdorp. De doorgaande route door Aduard wordt aangepakt zodra de rondweg klaar is.

Aanwonenden zijn niet helemaal gerust op klinkerbestrating. Zij vrezen trillingen en als gevolg daarvan geluidshinder en mogelijk zelfs schade aan hun huizen. Deskundigenbureau Prosperus heeft hiernaar onderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de risico’s niet helemaal zijn uitgesloten. Aanwonenden onderkennen het historische karakter van Aduard maar voegen eraan toe: ,,Aduard moet geen Bourtange worden.''

Volgens verkeerswethouder Henk Bakker (GroenLinks) zijn de metingen verricht op basis van het huidige intensieve doorgaande verkeer door Aduard. Hij verwacht dat de verkeersdruk aanzienlijk afneemt als de rondweg klaar is.

Het herinrichtingsplan is ontwikkeld in samenspraak met een klankbordgroep van aanwonenden. De groep wordt uitgebreid met drie ondernemers. De besprekingen gaan in januari door. Mogelijk alternatief voor de klinkerbestrating is de oplossing die in Den Horn is gekozen. Daar ligt een wegdek dat in het midden is voorzien van asfalt met klinkers aan beide weerszijden. De verwachting is dat het risico op ongewenste trillingen hierdoor veel minder groot is.

Behalve de Burgemeester Seinenstraat wordt ook de Albert Harkemaweg volgend jaar aangepakt. In 2020 volgt de Heereweg. Ondernemers in het dorp vrezen langdurige hinder als gevolg van de werkzaamheden die vermoedelijk maandenlang gaan duren.